NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

สสช. ร่วมแถลงผลสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2567 (ครบ 6 เดือน)

5 มิถุนายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 202
แถลงผล

          วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 น. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแถลงผลสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2567 (ครบ 6 เดือน) โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

ผลสำรวจ