NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

5 มิถุนายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 65
ผสช

          วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ผสช
     
ผสช