NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

5 มิถุนายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 59
สสช

          วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 19.19 น. นายประสาทสุข อุปัชฌาย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ท้องสนามหลวง

สสช
     
สสช