NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่ายสถิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ

15 พฤษภาคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 136
1

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางสาวขจิตรัตน์ ปรีชาไพศาลจิต ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางพลัด เพื่อสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายสถิติมาดี ในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการปฏิบัติงานในเชิงสถิติ

1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12
     
13
     
14
     
15
     
16
     
17
     
18
     
19
     
20
     
21
     
22
     
23