NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

14 พฤษภาคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 70
ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ 14พค67

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีนายจักรพงษ์ คำพันธ์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
     
ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
     
ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
     
ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
     
ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
     
ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์