NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

13 พฤษภาคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 71
ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี นางสาวภิญญ์ญานันทิ์ รดาธรทวีกุล สถิติจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
     
ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
     
ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
     
ผสช.ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี