NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 ภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

13 พฤษภาคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 72
ปลอดภัยไซเบอร์

          วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 ภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องอบรม 1 ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์
     
ปลอดภัยไซเบอร์