NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ ครั้งที่ 4

13 พฤษภาคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 97
สร้างเครือข่ายสถิติ

          วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวขจิตรัตน์ ปรีชาไพศาลจิต ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายสถิติมาดี ในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการปฏิบัติงานในเชิงสถิติ

สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ
     
สร้างเครือข่ายสถิติ