NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

9 พฤษภาคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 90
เชียงราย

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้า ให้ข้อสังเกต/เสนอแนะในการปฏิบัติงานและลงพื้นที่ โดยมี นางสาวกรัณฐ์วรัตม์ แก้วศรีงาม สถิติจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

เชียงราย
     
เชียงราย
     
เชียงราย
     
เชียงราย
     
เชียงราย
     
เชียงราย
     
เชียงราย