NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมอบเกียรติบัตรด้านคุณธรรม

4 เมษายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 284
1

          วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองประทับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 และจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชู บุคลากรและกลุ่มงาน ด้านคุณธรรมดีเด่น ของสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อักทั้ง เป็นการเชิดชูเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรและกลุ่มงานที่ได้รับการคัดเลือก ณ ห้องโถงชั้น 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

1
     
0
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
5877
     
5884
     
5887
     
5901
     
5907
     
5912
     
5942
     
5959
     
5963
     
5972
     
5974
     
5975
     
5985
     
5989
     
5997
     
5999
     
6004
     
6071
     
6092
     
6097
     
6103
     
6109
     
6115
     
6135
     
6139
     
6148
     
6214
     
6266
     
6256
     
6278