NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมคณะทำงานสถิติการค้า (สินค้า) ระหว่างประเทศของประเทศไทย

3 เมษายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 99
33

          วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานสถิติการค้า (สินค้า) ระหว่างประเทศของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 เพื่อศึกษากำหนดแนวทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนเพื่อให้สามารถเก็บรวบรวม ปรับปรุง จัดทำ และเผยแพร่สถิติการค้า (สินค้า) ระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐาน International Merchandise Trade Statistics IMTS และการส่งเสริมประสานและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถิติการค้า (สินค้า) ระหว่างประเทศของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12
     
13
     
14
     
15