NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบสำนักงานเลขานุการกรม

2 เมษายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 92
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบสำนักงานเลขานุการกรม

         วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ
     
คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ
     
คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ
     
คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ
     
คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ
     
คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ
     
คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ